Vacature voor het gebied Hoorn

Door het vertrek van Ruud is er dringend behoefte aan versterking. Het zal vooral onze activiteiten in de gemeenten Hoorn, Koggenland en Opmeer ten goede komen.
Hierbij gaat het om de volgende klussen die (vaak) samen met de 2 andere Hoornse bestuursleden Pieter en Thea worden uitgevoerd:
• bijwonen van werkgroep verkeer in Hoorn (bij de gemeente): eens per maand
• bekijken van verkeerssituaties
• overleggen met verkeersambtenaren over mogelijke knelpunten (onregelmatig)
• verzinnen van oplossingen voor die mogelijke knelpunten
• bijwonen van onze bestuursvergaderingen van de afdeling (maximaal eens per maand)
• meedenken met onderwerpen voor onze nieuwsbrief (2x in het jaar)
• bedenken voor teksten voor die onderwerpen in de nieuwsbrief.
Het kan zijn dat u liever eerst even wil meedraaien op proef voordat u beslist bestuurslid te worden. Ook dat kan.
Wilt u eerst even hierover een praatje hierover maken, ook dat kan. Mailt u dan naar John Koelmans (email : info@west-friesland.nl) of bel John: 06 14714410.