Wat doen wij?

Wij zijn een groep vrijwilligers die in West-Friesland de belangen van fietsers behartigen.

Dat doen wij oa. door:

  • Knelpunten voor fietsers te bespreken met de plaatselijke overheid, zodat deze op zo kort mogelijk termijn opgelost kunnen worden.
  • Speciaal bij grote projecten de belangen van fietsers behartigen. We letten daarbij niet alleen op het eindresultaat maar ook op de situatie tijdens de werkzaamheden.
  • Overleg met de plaatselijke overheid over nieuwe fietsvoorzieningen en fietsparkeerruimte.
  • Inspelen op de actualiteit.

Dit doen wij door deel te nemen aan verkeers- en/of adviesgroepen in de gemeenten va ons werkgebied. Ook overleg met andere wegbeheerders, zoals de bijv. waterschappen, is hierbij belangrijk.